WPRO IRIS    Regional Office for the Western Pacific    Information products

Now showing items 1-3 of 3

Leaving no one behind : WHO Mongolia 

World Health Organization. Regional Office for the Western Pacific (Manila : WHO Regional Office for the Western Pacific, 2017)

Hướng dẫn triển khai : Phòng chống đuối nước [Preventing drowning : an implementation guide] 

World Health Organization. Regional Office for the Western Pacific (Manila : WHO Regional Office for the Western Pacific, 2017)
Phiên bản tiếng Việt của hướng dẫn thực hiện phòng chống đuối nước đã được chính thức ra mắt tại Việt Nam vào ngày 26 tháng 2 năm 2019. Ấn phẩm này cung cấp hướng dẫn thực tế, từng bước về cách thực hiện 10 biện pháp và ...