WPRO IRIS    Regional Office for the Western Pacific    Information products

Now showing items 1-10 of 16

TỔ CHỨC Y TẾ THẾ GIỚI TẠI VIỆT NAM [The World Health Organization in Viet Nam [brochure] 

World Health Organization. Regional Office for the Western Pacific (Manila : WHO Regional Office for the Western Pacific, 2018)
Gov't Doc #: WPR/2018/DPM/002

Sổ tay hướng dẫn truyền thông nguy cơ đối với an toàn thực phẩm [A handbook on risk communication applied to food safety] 

World Health Organization. Regional Office for the Western Pacific (Manila : WHO Regional Office for the Western Pacific, 2016)

Hướng dẫn triển khai : Phòng chống đuối nước [Preventing drowning : an implementation guide] 

World Health Organization. Regional Office for the Western Pacific (Manila : WHO Regional Office for the Western Pacific, 2017)
Phiên bản tiếng Việt của hướng dẫn thực hiện phòng chống đuối nước đã được chính thức ra mắt tại Việt Nam vào ngày 26 tháng 2 năm 2019. Ấn phẩm này cung cấp hướng dẫn thực tế, từng bước về cách thực hiện 10 biện pháp và ...

Hỏi đáp về phòng chống hại của rượu bia [Questions and answers on the prevention and control of alcohol-related harm] 

World Health Organization. Regional Office for the Western Pacific (Manila : WHO Regional Office for the Western Pacific, 2019)
Tài liệu "Hỏi Đáp về phòng chống tác hại của rượu bia" được văn phòng WHO tại Việt Nam xây dựng với sự đóng góp chuyên môn từ các chuyên gia trong nước và quốc tế trong lĩnh vực này. Ấn phẩm này cung cấp bằng chứng khoa ...

Tổng quan quốc gia về Nhân lực y tế Việt Nam [Human resources for health country profiles : Viet Nam] 

World Health Organization. Regional Office for the Western Pacific (Manila : WHO Regional Office for the Western Pacific, 2018)

Amiăng trắng [Chrysotile asbestos] 

World Health Organization. Regional Office for the Western Pacific (Manila : WHO Regional Office for the Western Pacific, 2014)

Chiến lược Y học cổ truyền của Tổ chức Y tế Thế giới: 2014 - 2023 [WHO traditional medicine strategy : 2014-2023] 

World Health Organization. Regional Office for the Western Pacific (Manila : WHO Regional Office for the Western Pacific, 2013)