WPRO IRIS    Regional Office for the Western Pacific    Information products

Now showing items 1-10 of 11

Tổng quan quốc gia về Nhân lực y tế Việt Nam [Human resources for health country profiles : Viet Nam] 

World Health Organization. Regional Office for the Western Pacific (Manila : WHO Regional Office for the Western Pacific, 2018)

Hỏi đáp về phòng chống hại của rượu bia [Questions and answers on the prevention and control of alcohol-related harm] 

World Health Organization. Regional Office for the Western Pacific (Manila : WHO Regional Office for the Western Pacific, 2019)
Tài liệu "Hỏi Đáp về phòng chống tác hại của rượu bia" được văn phòng WHO tại Việt Nam xây dựng với sự đóng góp chuyên môn từ các chuyên gia trong nước và quốc tế trong lĩnh vực này. Ấn phẩm này cung cấp bằng chứng khoa ...

TỔ CHỨC Y TẾ THẾ GIỚI TẠI VIỆT NAM [The World Health Organization in Viet Nam [brochure] 

World Health Organization. Regional Office for the Western Pacific (Manila : WHO Regional Office for the Western Pacific, 2018)
Gov't Doc #: WPR/2018/DPM/002

Amiăng trắng [Chrysotile asbestos] 

World Health Organization. Regional Office for the Western Pacific (Manila : WHO Regional Office for the Western Pacific, 2014)

Sổ tay hướng dẫn truyền thông nguy cơ đối với an toàn thực phẩm [A handbook on risk communication applied to food safety] 

World Health Organization. Regional Office for the Western Pacific (Manila : WHO Regional Office for the Western Pacific, 2016)

Chiến lược Y học cổ truyền của Tổ chức Y tế Thế giới: 2014 - 2023 [WHO traditional medicine strategy : 2014-2023] 

World Health Organization. Regional Office for the Western Pacific (Manila : WHO Regional Office for the Western Pacific, 2013)