WPRO IRIS    Regional Office for the Western Pacific

Now showing items 1-4 of 4

TỔ CHỨC Y TẾ THẾ GIỚI TẠI VIỆT NAM [The World Health Organization in Viet Nam [brochure] 

World Health Organization. Regional Office for the Western Pacific (Manila : WHO Regional Office for the Western Pacific, 2018)
Gov't Doc #: WPR/2018/DPM/002

Hướng dẫn triển khai : Phòng chống đuối nước [Preventing drowning : an implementation guide] 

World Health Organization. Regional Office for the Western Pacific (Manila : WHO Regional Office for the Western Pacific, 2017)
Phiên bản tiếng Việt của hướng dẫn thực hiện phòng chống đuối nước đã được chính thức ra mắt tại Việt Nam vào ngày 26 tháng 2 năm 2019. Ấn phẩm này cung cấp hướng dẫn thực tế, từng bước về cách thực hiện 10 biện pháp và ...